Algemene voorwaarden Horeca

Algemene voorwaarden Horeca
 
U kunt onze uvh voorwaarden downloaden door op de link te drukken
http://www.khn.nl/uvh-nl
http://www.khn.nl/uvh-en
http://www.khn.nl/uvh-du
 
Algemene voorwaarden draadloos internet
Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan” stelt gratis WIFI voor haar bezoekers beschikbaar, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Versturen van Spam is zodoende niet toegestaan.  Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan” geeft geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden. Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan” kan geen garanties geven met betrekking tot de snelheid van de internetverbinding. Dit heeft te maken met het aantal gebruikers. De snelheid wordt aangepast zodat iedereen normaal gebruik kan maken van internettoepassingen zoals webmail en internet. Het is dus mogelijk dat breedbandtoepassingen zoals YouTube niet of niet optimaal werken. 
 
Op het moment dat er buitensporig  gebruik wordt gemaakt van de internetverbinding kan Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan”  ingrijpen door de verbinding van de WIFI gebruiker te blokkeren. Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan”  is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.
 
Hyperlinks
Indien via de diensten van Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan”  links tot stand worden gebracht met andere sites op het internet -rechtstreeks of via zoekmachines - is Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan”  niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van andere sites
 
Copyright
De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op het server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
 
E-mail
Als gebruiker van de Hotspot van Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan”  verbindt u zich aan de volgende voorwaarden:
- het is niet toegestaan e-mail te versturen voor commerciële doeleinden, zoals maar niet uitsluitend nieuwsbrieven of andere uitingen van commerciële aard, in de volksmond vaak "spam" genoemd;      
- het is niet toegestaan, voor zover niet gedekt door voorgaande punt, e-mail te versturen aan groepen geadresseerden, tenzij dit allen geadresseerden zijn die u in de privé-sfeer persoonlijk kent.
Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan”  is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan”  niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan”  of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.
 
Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan”  behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 
Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan” -WiFi dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden.
    
Disclaimer Strandpaviljoen Hellegat “De Banaan” -WIFI
Strandpaviljoen Hellegat “De Banaan”  heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruik te verdelen. Strand & Partypaviljoen Hellegat “De Banaan”  heeft ook het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen, indien hij zich niet naar behoren gedraagt of zich niet houdt aan de richtlijnen. Strandpaviljoen Hellegat “De Banaan”  neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, laptop configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van WIFI. Strandpaviljoen Hellegat “De Banaan”  neemt geen verantwoordelijkheid voor enige veranderingen die gemaakt worden aan de instellingen van uw computer en kan geen garanties geven voor de werking van het netwerk in combinatie met uw computer.

zon en zee